Три анкети, които ни показват, че епилепсията не е свързана само с гърчове

Епилепсията е неврологична болест, която засяга 1% от населението на света. Днес бих искала (въпреки, че не съм лекар, но съм доста запозната с тази болест), да Ви представя някои от тези методи. Но преди това бих искала да Ви представя една статистика, която ми беше възложена. А именно – три анкети, които да докажат, че епилепсията не е свързана само и единствено с гърчове, както твърдят някои от епилептолозите, което (не бих искала да звуча твърде нахално) не е вярно.

В предната си статия: „Епилепсия с психични разстройства и симптоми на епилепсията, различни от припадъци“ съм описала възможно най-изчерпателно епилептичната психоза. Но там съм описала и допълнителните симптоми при останалите видове епилепсия, тези с припадъци, и то не, за да ги причисля към психотичните разстройства, а за да покажа, че е напълно нормално болните от епилепсия да имат проблеми, които психологията (не психиатрията, разбира се!!!) изследва.

Ето ги и моите 2 анкети, свързани с епилепсията с гърчове. Анкета 3 е свързана с епилептичната психоза. Смятам, че за някои от вас, и тази анкета би представлявала интерес!

  1. Психични състояния преди и след пристъп

Психичните разстройства често се появяват преди гърчовете и определят изхода от епилепсията, заради това тази болест и нарушенията на психиката би трябвало да се разглеждат като проявление на общата патология (Усюкина, Лаврущик 2019, 59).

Част от епилептиците получават гърч, без да имат симптоми преди него.

При други пристъп става ясен чрез следните психологически симптоми: дежа вю, жема вю, мирисни халюцинации, вкусови халюцинации, замъгляване н зрението, страх и сърцебиене, замаяност, главоболие или мигрена, замаяност, гадене, скованост на част от тялото, бълнуване.

Други симптоми на аурата преди пристъп могат да бъдат: „полъх“, чуване на смях, различни шумове. Може да му се струва, че всичко наоколо е станало по-малко или по-голямо (Белянин 1996, 109).

При някои пациенти е необходимо известен възстановителен период след пристъпа. Постпристъпната фаза се изразява чрез замаяност, обърканост, сънливост, главоболие, изтощение. След пристъпа настъпва пълна амнезия за преживяното. Тази фаза е характерна и за пристъпите с епилептична психоза, които продължават от няколко  седмици до месеци, като амнезията е частична.

 

Амнестическто разстройство1 се характеризира с голям дефицит на паметта, непропорционален на която и да е друга когнитивна функция. Нарушенията на паметта се проявява в тежък дефицит в придобиването на спомени за нови преживявания или получаване на нова информация. Много често, но не винаги има и ретрограден паметов дефицит, включително загуба на памет, придобита преди началото на заболяването. Това разстройство не е съпроводено от слабоумие (Усюкина, Лаврущик 2019, 63).

Ето анкета, в която интервюирах млад мъж с диагноза „Гранд мал припадъци“ с гърчове и млада жена с диагноза „Темпорална епилепсия.“

 

1 Част от неврокогнитивните разстройства се отнасят до епилепсията. Типологията на неврокогнитивните разстройства е следната: делириум, амнестично разстройство, меко неврокогнитивно разстройство и синдром на деменцията (Усюкина, Лаврущик 2019, 63).

 

Симптоми

преди

пристъп

М., 28

Диагноза:

Grand mal припадъци

(с малки припадъци /petit mal/,

или без тях), неуточнени.

Ж., 27

Диагноза: Темпорална епилепсия

Дежа вю Да Понякога
Замъгляване на зрението Не Да
Страх Страх от беззащитност   Страх от фантазмите
Замаяност  Не Понякога
Болки в главата Да Да
Слухови халюцинации Не Да
Мирисни халюцинации Не Да
Скованост на тялото Не По време на пристъпа

 

Симптоми

след

пристъп

М., 28

Диагноза:

Grand mal припадъци

(с малки припадъци /petit mal/,

или без тях), неуточнени.

Ж., 27

Диагноза: Темпорална епилепсия

Замаяност Да Да
Обърканост Да Понякога
Сънливост Да Да
Главоболие Стягане на предната част на главата и отстрани Понякога

Анкета 1

Част от споменатите симптоми са чисто психологически: дежа вю, жема вю, халюцинации, обърканост, силна амнезия (амнестическо разстройство).

 

  1. Състояния, които се проявяват извън гърчовете

Анкета 2

Анкета от 10 участника, които правят гърчове. Това са техните отговори, свързани с различни състояния

 

Въпросник Да Не
1.Случвало ли Ви се е да имате объркано съзнание, без то да е обвързано с пристъп? 6 4
2.Имате ли дежа вю? 7 3
3.Имате ли слухови халюцинации? 2 8
4.Бълнувате ли? 1 9
5.Страдате ли от сомнамбулизъм? 2 8
6.Имате ли необясними страхове? 4 6
7.Изпадате ли в хистерия? 2 8
8.Имате ли синестезия? 5 5
9.Имате ли лека форма на дислексия? 3 7

 

10.Стряскате ли се от шумове? 4 6
11.Виждате ли пространството ярко? 3 7
12.Виждали ли сте кръв по стените или халюцинации в червено? 1 9
13.Изпадали ли сте в транс? 3 7
14.Изпадате ли в еуфория 5 5
15.Имали ли сте ступор? 5 5
16.Имате ли/имали ли сте идеи за унищожение? 4 6
17. Имате ли/имали ли сте безцелни бягства 2 8
18.Имате ли период с двигателна свръхъзбудимост? 2 7

 

19. Имате ли амнезия за определен период от миналото Ви? 8 2
20. Разхождате ли се/разхождали ли сте се безцелно? 5 5

 

Ж., 20-30

От всички въпроси отговаря уклончиво на „2. Имате ли дежа вю?“ с „Понякога“, а на останалите – с „Не.“

 

Ж. 20-30

От всички въпроси отговаря положително само на „2. Имате ли дежа вю?“

 

Ж., 30-40

От всички въпроси в анкетата отговаря положително само на „2. Имате ли дежа вю?“.

Дежа вю; преди три години й се привиждат черни кучета и котки; кошмари; че някой я души; че й сядат на гърдите и въздухът й спира; че дърпат завивките от нея и се катерят по гърба й; забравя къде да отиде и какво да направи.

 

Ж., 40-50

Бълнуване; проблем с изказа; затваряне в себе си; замъглено зрение; заекване, породено от стрес за известен период; фоторезистентност към определен тип осветление;  опит за самоубийство на 12-годишна възраст; огромна умора; загуба на паметта (от лекарствата).

 

Тази извадка от четири участнички НЕ доказва, че в течение на времето симптомите се увеличават и усложняват. Представих ги по две причини. Първо, за да покажа, че има епилептици без никакви странични симптоми. И второ, защото следващите две разказаха повече за състоянията, свързани с болестта им, а и симптомите са разнородни.

 

Не винаги в изследванията на епилептици (Ядрено магнитен резонанс, т. е. ЯМР и  Електроенцефалография, т.е. ЕЕГ) се открива огнище. Това, обаче не изключва възможността пациентът да има епилепсия. Такъв е случаят с участникът и на третата ми анкета, която е направена възможно най-подробно.

 

  1. Епилепсия на темпоралния лоб (темпорална епилепсия) с психични разстройства

Анкета 3 – профил на 1 участник

При запитване на 1 епилептик, който не прави гърчове и е диагностициран с темпорална епилепсия, резултатът в сайта на австрийския здравен център Symptoma – https://www.symptoma.bg/ – е следният: „Епилепсия на темпоралния лоб.“. Сред няколкото възможни диагнози, беше показана и тази.

Симптомите, които изписа и прати на сайта участникът, бяха:

„Мускулни спазми, спазми на лицето, хистеричен припадък, дежа вю, амнезия за определен период от живота, обърканост, тикове на очите, заваляно говорене, синестезия; в будно състояние и при затворени очи не чувам и усещам нищо край себе си, хистерия, тикове по лицето, мускулни болки на главата, безсъние, падане, бели петна, замайване, прилошаване.“

 

Ето въпросите, които бяха задени след това, и на които даде отговори участникът:

21-30

Ж.

Имате ли припадъци? – НЕ

Имате ли световъртеж? – Да

Имате ли замайване? – Да

Имате ли визуални халюцинации? – Да

Случвало ли Ви се е да паднете? – Да

Наблюдава ли се променен психичен статус? – Да

Наблюдава ли се ступор? – Да

Наблюдава ли се особено агресивно поведение? – Да

Наблюдава ли се неволно движение на очите? – Не

Имате ли нарушения в чувствителността? – Да

Настъпвала ли е кома? – Не

Зрението замъглено ли е? – Да

Наблюдава ли се еуфорични настроение? – Да

Наблюдава ли се нарушена преценка? – Да

Имате ли ниска кръвна захар? – Не

Сърдечният ритъм учестен ли е? – Не знам

Виждате ли предметите двойно? – Не

В черно съм подчертала тези въпроси, които са свързани с психологичното и психичното състояние на епилептика. С изключение на последния от тази група въпроси, участникът е отговорил с „да“.

При кликване на графа „Епилепсия на темпоралния лоб“, се появи следният текст:

„Споделят, че усещат как нещо внезапно им е прилошало и след това споделят за пълна амнезия относно неадекватното си поведение в условията на епилептично състояние.“

В периода 2008-краят на 2009 участникът се е със замъглено съзнание, не говори часове наред, а след това говори възбудено; потъва в измислен свят. След това получава почти пълна амнезия за този период от живота си.

„Вегетативната аура е тахикардия, чувство на задушаване и болезнена жажда.“

От симптомите на тахикардия като учестен пулс, прескачане на сърцето, замаяност и световъртеж, задух, болка в гърдите, притъмняване пред очите и обща слабост, липсват единствено: прескачане на сърцето и задух, който вече го няма.

Участникът няколко пъти е изпадал в следното състояние: чувство на задушаване; болезнена жажда; напукване и посиняване н долната устна; силна умора при вървене, обърканост на съзнанието; свръхвъзбудимост.

Промените, изглежда, засегнали не само емоционалната страна на пациентката, но и цялото й тяло – жената преживява „световъртеж в сърцето“ и „неприятни усещания“.

Появяват се и линкове. Един от тях води към следния (няма да цитирам напълно) текст:

„При сравняване на лезията се наблюдават статистически значими различия само при три вида гърчове: сложни автоматизми, преобладаващи при пациенти с леви полусферични фокуси, психосензорни и вегетативно-висцеларни пристъпи, доминиращи при пациенти с десни лезии.“

В МР на участника от 2015 г. е написано: „В бялото мозъчно вещество в ляво западнопариетално* се виждат две неспицифични…лезии….“.

*париетално – теменна кост.

Психозензорните пристъпи наподобяват шизофренните разстройства и шизофренията– дереализация и деперсонизация. В случаят пациентът няма дереализация, а само деперсонизация. Последната се изразява в чувството, че някой знае какви са мислите му, празнота, липса на емоции, промяна на околната среда и усещането, че е в сън. Това състояние представлява част от симптомите на пристъпа. Този пристъп трае няколко месеца.`

Епилептичните пристъпи, както стана ясно, не са само припадъците/гърчовете. Те могат да бъдат сензорни, двигателни, вегетативни. По време на пристъпите на мигрена – силно главоболие, което често е свързано с епилепсията – се събуждат ядрата на вегетативната нервна система. Участникът е имал пристъпи на мигрена в периодите 2009-2010 и 2016-2017 г. Съдовата дистония, от която страда участникът, също се характеризира с пристъпи на вегетативната нервна система.

Част от симптомите на вегетативните пристъпи са характерни и за епилепсията. Това са: начално безпокойство; дискомфорт в несигурни и трудни ситуации; прекомерна чувствителност към критика; драма и артистичност; неустойчиво мислене; реални или въображаеми страхове; смятат себе си за значими хора; продуктивни (част от гениите и творците са епилептици); поставяне на определен вид психологическа защита – отказ, изместване, изолация.

При епилепсия на темпоралния лоб, в повечето случаи се наблюдава и гърч, но при интервюиращия такъв липсва. Основните му симптоми са психотични: слухови халюцинации; мирисни халюцинации преди началото на пристъпа; ярко виждане; виждане като на лента; асоциации (основното), визуални илюзии; ужасяващи страхове. Всичко това напомня и на острите и хроничните психични разстройства при епилепсия.

  1. Епилептично състояние, описано в литературата

В своите произведения Достоевски, който е считан за един от най-големите психолози описва психотичните симптоми на епилепсията чрез героя си княз Мишкин от романа „Идиот“ и Разколников от романа „Престъпление и наказание“. Ето как е описано едно епилептично състояние при Разколников:

„Сред това обезсърчение, душевен упадък и тъга, която болният изпитваше, имаше моменти, в които мозъкът му се възпламеняваше, така да се каже внезапно и всичките му жизнени сили изведнъж достигаха изумително висока степен на интензивност. Усещането за живот, за съзнателно съществуване се изживяваха десет пъти по-силно в тези бързи като светкавица мигове.“ .

 

Автор: Кремена Каменова