Способността за създаване на парейдолическа илюзия

На картинката по-долу ще видите купчина камъни. Те винаги са си били на плажа и са присъствали в него. Стояли са си там, някои са се спъвали в тях, други са ги хвърляли настрани, защото им пречат.
Вашето удивление от картинката се базира в различната подредба на тези камъни и способността на мозъка да създава парейдолическа илюзия, за да разпознаете птица в тази подредба (както в облаците наблюдаваме понякога познати форми).
Сега може да направим паралел с нашите емоции, чувства, мисли, действия и прочие. Дали ги оставяме така… хаотично, пръснати по повърхността на живота-плаж, оставяйки другите хора да ги подмятат насам-натам, или си ги структурираме, трансформираме и ползваме да изграждаме един по-добър Аз-образ.
Някои хора прекарват целия си живот в търсене на нещо хубаво, а други правят нещата така, че да са хубави. Пожелавам ви да имате около себе си повече от втория тип хора.

Автор: Димитър Димитров