Авторски терапевтичен дневник

Терапевтичен дневник – авторски

Първа част

 1. Есе

Напишете кратки размисли върху следните цитати:

„ Радвайте се на живота, а не неговия смисъл“ – Ф. Достоевски;

„Миналото няма власт над настоящия момент“ – Екхарт Толе;

 1. Петте точки, положителни утвърждения

 

Петте точки

Напишете пет хубави качества у вас;

Напишете пет хубави момента от миналото;

Напишете пет хубави момента от настоящето;

Напишете пет основни цели, които си поставяте.

Положителни утвърждения

Напишете пет пъти „Аз се стремя към щастието.“

Напишете пет пъти „Аз живея в настоящето, не в миналото или в бъдещето.“

 

Въпроси, които да си зададем:

Трудностите, подобно на радостите, са естествени за житейския път

 Кои са моите трудности? Как ги възприемам?

Изправи се срещу страха си

Кои са моите страхове?

Не потискай плача

Защо не плача? Защо плача често?

Смей се

Защо не се смея и забавлявам?

 1. Напиши най-лошите ситуации, в които си попадал/а и най-лошите моменти във взаимотношенията си с хората

Какво искаш да им кажеш?

 1. Прошка

Прощавам на себе си. За какво си прощавам?

Прощавам на другите. На кого и за какво?

 1. Да опознаем по-добре себе си

Коя съм аз?

Какво ми харесва да правя?

Какво не ми харесва да правя?

Какво съм постигнала?

Какво бих искала да постигна?

 

Втора част

 

 1. Опиши най-скорошната неприятна случка

Каква е ситуацията?

Какви са мислите и чувствата по повод ситуацията?

Как съм изляза от нея?

По какъв друг начин бих могла да реагирам?

 1. Въпроси за миналото, прошката и опората

–          Защо не можеш да се обърнеш назад без съжаление?

–          Запиши всички свои хубави качества на един лист.

–          Напиши писмо, адресирано до съответен човек.

–          Помисли кое би могло да бъде опора в твоя живот.

–          Поискай прошка от някого, когото си обидил.

 

Трета част –чувство за вина и самообвиненията

–          За какво се чувствам виновен? За какво се осъждам?

–          Защо се опитвам да се доказвам?

–          Наистина ли си онова, за което се смяташ?

–          Вярна ли е представата ти за останалите?

–          Защо мразим?

–          Защо страдаме?

–          Приемаш ли себе си такъв, какъвто си?

–          Говориш ли против себе си? Защо?

–          Защо не трябва да приемаш нещата лично?

Четвърта  част – кой съм аз

 1. Коя съм аз?
 2. Защо не съм сигурна в себе си?
 3. Какво е въздействието на моето минало върху мен?
 4.  Какво мога да направя за бъдещето си?
 5. Защо вината и тревогата са излишни?
 6. Какво мога да контролирам? Мога ли да контролираме начина, по който се възприемам? Мога ли да контролирам поведението, в зависимост от това как се възприемам?
 7.  Какви са защитните ти механизми?
 8. Защо обръщаш гръб на любовта към себе си?
 9. Защо не мога да приема отговорност за себе си?

10.  Защо не трябва да се вслушвам в другите?

11. Защо се вторачвам в отликите с другите? Зdщо съм самотна?

12. Какво те мотивира да постигнеш целите си?

13. Смяташ ли, че трудностите, през които си преминал, са те направили това, което си?

14. Как се справяш със страховете си?

15. Защо задържаш емоциите в себе си?

16. Кое от миналото и от настоящето ти, ти пречи да се радваш на живота?

17. Защо често изпадаш в ролята на „жертвата“?

18. Смяташ ли, че си достигнал до определено ниво на развитие?

19. Смяташ ли, че има за какво да благодариш на жевота и на хората около себе си?

20. Би ли се опитал да направиш едно нещо, което те кара да се чувстваш щастлив? Как би го постигнал?

21. Би ли си наложил да мислиш за по-хубавите неща в живота? Как ще го постигнеш?

22. Можеш ли да превърнеш омразата в смирение?

23. Смяташ ли, че можеш да се избавиш емоционално, от това което те наранява?

24. Смяташ ли, че ако се стараеш, ще станеш по-сигурна в себе си?

25. Защо допускаш страховете да предизвикат чувство за вина у теб?

26. Можеш ли да се погледнеш отстрани? Как се виждаш? Опиши качествата и недостатъците си.

27. Смяташ ли, че си способен да се пребориш с тези недостатъци?

28. Защо горделивостта (егоцентричността и себелюбието) надделяват над обичта към себе си?

 

Авторски терапевтичен дневник на Ния и Кремена Каменови